Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Priser

Priser og takster 2018 Excl moms

 

Forbehold for trykfejl

Fast årligt gebyr                     400 kr

Vandpris                                     4 kr / m3   ( plus afgifter)

Forbrug over 1000 m3               2 kr /m3

For sent aflæsning                  100 kr

Rykkergebyr                            100 kr

Ejerskifte / flytning                 150 kr

Datascanning til off. institu    50 kr

Lukning og genoplukning       500 kr   *) plus evt. ekstra udgifter

Ny tilslutning  i logisk forsyningsområde   

Hovedanlægsbidrag              5000 kr  ( bygninger pumper mm.)

Tilslutningsbidrag               18000 kr  ( Vand ført til skel )

Tilslutning i det åbne land —

Hovedanlægsbidrag              5000 kr

fremføring efter tilbud.