Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Beretning for 2009

Beretning Borgerforeningen 2010

Med denne beretning vil jeg gøre status for Borgerforeningen, for Jejsing ( Hostrup Sogn) og for vores situation i den nye Tønder Kommune.

Borgerforeningen har status som lokalråd, og er synonym med et talerør for fælles interesser i Hostrup Sogn. Både over for os selv, men også over for Kommunen.

Man kender os mest som frivillige, der arbejder vildt meget i forbindelse med byfesten.

Den opfattelse giver problemer, når vi skal prøve at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Man siger nej tak, netop fordi man har den opfattelse, at en bestyrelsespost i Borgerforeningen er ensbetydnede med, at man skal opholde sig på festpladsen fra dag 1 til den sidste pløk er pakket sammen søndag.

Det er dog en opfattelse som er noget forældet, og måske direkte misvisende.

Faktisk er der ved at ske en uddelegering af aktiviteter i Hostrup Sogn, hvor Borgerforeningens bestyrelse bliver mindre og mindre direkte involveret i de aktiviteter, der sker hos os.

Det er en udvikling jeg er meget glad for, fordi det har den konsekvens at langt flere blandt os står for en eller anden aktivitet.

Byfesten og revyen er ikke længere noget der er afhængning af vores bestyrelse, Vi lægger navn til, og vi er absolut orienterede om festen som så. Der er imidlertid rigtig mange udenfor borgerforeningens bestyrelse, der har sat sig som mål at arbejde udelukkende med byfesten. At vi så fra borgerforeningen er med til at afvikle byfesten er ikke mere forpligtende end vi fra bestyrelsen alligevel ville have gjort.

Helt det samme med Sankt Hans bålet, hvor vi igen lægger navn til, men hvor det er en anden gruppe, der helt suverænt står for afviklingen.

På samme måde forholder det sig med lanterne optoget og fastelavns festen.

Og hvad med fælles spisningerne?

Det køre bare, og stor tak til jer alle sammen for det store arbejde der lægges i hvert af arrangementerne.

Det kan lade sig gøre, fordi vi her i Jejsing er vant til at tage tingene i egen hånd, og fordi vi har mange loyale beboere, der tilsammen gør os til et samfund.

Stor tak til jer, I skal vide at vi sætter pris på det.

Borgerforeningens bestyrelse står dog ikke uden opgaver, – De er blot blevet andre, og måske mere spændende.

Med overgangen til den Ny Tønder Kommune, er der lagt op til større lokal aktivitet. Den gamle kommunalbestyrelse tog initiativ til at starte lokalråd for at få en bedre kommunikation til hele kommunen.

Det er gode intentioner, absolut, men de er ikke nået i mål.

Vi har ikke den store kontakt til kommunen, og jeg har kun fået to henvendelser, som mere var til efterretning, nemlig angående gadebelysning og saneringsmodne ejendomme.

Nu er gadebelysning jo det helt store emne, og af meget stor betydning, især når halvdelen af henvendelsen drejede sig om julebelysningen, eller især krav til samme, og resten var en meddelelse om at mere belysning ville være for egen regning.

Den anden henvendelse drejer sig om ubeboede huse, der bør rives ned.

Her har vi konkret peget på Kærvej 18 ( Herberts hus) og Nørretoften 7.

Jeg savner absolut noget seriøsitet og ligevægt i forholdet til kommunen.

Vi skal ikke være enerådende, men hvis Kommunen opfordrer til dannelse af et lokalråd, og efterfølgende undlader at tage kontakt til dem og ikke giver os opgaver, hvad er så formålet med et lokalråd set i forhold til kommunen.

Vi bliver et envejs kontaktled til kommunen, hvor vore henvendelser til kommunen bliver med brok og problemer. Det vil sige at der altid kommer klager fra os.

Nuvel, der er senest kommet en opfordring til at lave lokale udviklingsplaner, som vi skal se på efter genralforsamlingen, men det er vel mest sket på initiativ fra det fælles landdistriktsråd.

Intentionerne fra kommunalbestyrelsen er ok, men man har glemt at tage administrationen med.

Hvad nytter det, at vi fra lokal side ønsker en ajourføring af byggegrunde hos os, når teknisk forvaltning giver udtryk en opgivende holdning med henvisning til kommunens samlede tilbagegang, interne besparelser i administrationen, og at Kommunen totalt har rigeligt med grunde. Her står ildsjæle over for bedrevidende embedsmænd, og det er en dårlig coktail, især når der ikke tales med os, eller tales ned til os.

Når vi taler om byggegrunde, vil vi gerne have et møde med referat, der beskriver vore ønsker.

Chr. Friis har lavet et meget stort arbejde med at finde mulige byggegrunde, der kan passes ind facadehuller. Dem vil vi gerne have blåstemplet og lagt ind i en plan.

Vi forlanger ikke at grundene skal ligge klar, men vi vil gerne bringe dem så langt frem, at aftaler med lodsejere er klar til den dag vi har en køber.

Tønder Kommunes situation er købers marked. Når vi står med en tilflytter, eller en bygherre kan vi ikke tillade os at stille krav.

Jeg synes det er uheldigt, at politikere såvel som os ” Ildsjæle” stækkes af mangel på opbakning fra administrationen. En forklaring kan være at en forbavsende stor del af kommunens ledere er bosiddende uden for kommunen.

Borgerforeningen.

Lokalt har Borgerforeningen jo skiftet formand i det forløbne år.

Henrik Hersbøll måtte lukke sin virksomhed, og har fået nyt arbejde langt væk, med den konsekvens at han ikke længere har tid til Borgerforeningen.

Der er ingen tvivl om at Henrik har gjort et meget stort arbejde for os, og jeg har da også det håb at vi en dag igen kan byde ham velkommen i Borgerforeningens bestyrelse.

2009 vil blive husket for to arbejdsopgaver for Borgerforeningen.

De mindre er vores udflugter, – Vi har kun haft to, en på cykel til Vindtved Møllerne, og en gå tur ad Golfstien.

Jeg er sikker på, at begge ture vil huskes af deltagerne som gode oplevelser, og de er et udtryk for at der ikke altid behøver at være et kæmpe arrangement for at få en god oplevelse.

Når der så er nogen, der forkæler os med frugt eller kaffe og kage, ja så kan det jo ikke gå galt.

Skal fællesspisningerne nævnes, må det være for mødet i november, med indlagt valgflæsk,  som blev rigtig godt styret af Henrik Hersbøll.

Multibanen, hvor vi i samarbejde med JUIF har gjort rigtig meget for at etablere en Multibane ved skolen.

Det er lykkedes os at samle tilstrækkelig kapital, så banen kan stå færdig til byfesten.

Mange har været involveret, og der er lagt mange timer i planlægningen, men det har samlet rigtig mange fra hele sognet, og vi kan være stolte over at føje banen til vore i øvrigt rigtig gode faciliteter.

Hjemmesiden.

Jejsing har fået en ny og meget god hjemmeside.

Den er i dag en del af de fælles lokale hjemmesider for Tønder Kommune, men vores udgave er speciel, idet den har rigtig mange skribenter. Helt i stil med min første bemærkning omkring det generelle engagement i aktiviteterne hos os.

Skal man læse noget om Jejsing, står det her.

Ved at samle hele vores kommunikation her, får vi en synergi effekt, fordi man jo nemt kan læse om de andre ting der sker.

Sidst har vi fået Børne universet til at skrive med på siden, men også Kirken. Forsamlingshusene, og FDF er flittige leverandører, hvorimod JUIF, Pensionistforeningen og Skolen nemt kunne være mere aktive.

Vi ved faktuelt at mulige tilflyttere søger første oplysning om nye steder på hjemmesider, inden de henvender sig.

Vi ved også at skolens og vores hjemmesider har fået folk til at vælge Jejsing frem for Tønder.

Derfor er en lidt skuffende fornemmelse at være på barikaderne når Jejsing skole skal omtales, og så fornemme at skolen ignorerer vores lokale hjemmeside. Især når vi ved hvor vigtig skolen er for Jejsing, ikke mindst når man mister kontakten til skolen, fordi ens børn er blevet for store til at gå der.

Pensionist foreningen er god til at skrive i vores fælles kalender, men de kunne sagtens lægge alle deres

Hvad er de næste opgaver?

Vi har et hængeparti med rundkørslen, Den har ikke løst problemet på Hostrupvej, snarere tvært imod.

Det er meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at køre fra Hedeagervej ud på Hostrupvej med gode oversigtsforhold.

Vi har inviteret Bjarne Henneberg til at komme med et forslag, men vi må nok selv tage fat.

Der ligger to store opgaver foran os, den ene er en opdatering af velkomstfolderen, og den anden er udarbejdelse og beskrivelse af vores egen udviklingsplan, som jeg skal komme ind på efter generalforsamlingen.

Velkomstfolderen kan bestyrelsen klare internt, idet det stort set er en opdatering af den vi har i forvejen, hvorimod udviklingsplanen kræver at flere kommer på banen.

Der er udarbejdet en vejledning i at lave en sådan plan, som vi vil følge.

Formålet er at opdatere de ønsker vi har for Hostrup Sogn, og at arbejde på at få disse ønsker opfyldt

Vi har holdt et summemøde tidligere, hvor vore ønsker var

Bevarelse af Skolen,

Bevarelse af købmanden

Vandrestier.

Nu har tingene ændret sig, og vi trænger til at rense tavlen og se forfra på vores fremtid.

Hvad skal der ændres, kan vi nå det.

Og ikke mindre vigtigt, hvad skal man ikke spare væk hos os.

Kan vi skabe noget, der er unikt og som giver os positiv omtale ?

Hvorfor?

Vi skal tiltrække aktive folk, fordi det er bedre at vælge en aktivitet fra end at savne aktiviteter.

Vi skal bo attraktivt, vi skal kendes som et sted der sker noget.

Økonomi.

Borgerforeningen er kommet ud af 2009 med et underskud på 4000 kr, eller sagt på en anden måde, vi har brugt 4000 kr mere end vi har fået ind.

Det er selvfølgelig ikke godt, men der skal vi dels tage i betragtning hvor pengene er blevet af, men også hvorfor der åbenbart mangler indtægter.

Borgerforenigen skal ikke være nogen pengepuger, vi skal være medvirkende til at skabe aktivitet og vi skal støtte op omkring de initiativer der er hos os.

Vi har derfor givet 15000 til Sandholmhytten, 15000 til Multibanen, og har hensat 15000 til Lydersholm Forsamlingshus.

Dertil har vi betalt husleje til fællesspisningerne,

og husleje til et par tøse frokoster.

Jeg ville blot ønske vi også havde betalt husleje til et par herre frokoster.

På indtægtssiden har vi to store poster, Byfesten og kontingent.

Byfesten har givet omkr. 24000 kr, mens kontingentet skuffer.

Vi tror ikke det er af ond vilje, men vi må nok stramme op på kontingent indbetalingen, så girokortet ikke kommer til at glide ud.

Sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen, for et godt og engageret arbejde, jeg synes vi har haft nogle gode timer, og stemningen ved vores møder er altid fin.

Jeg vil også sige tak til vore skilte pedeller, I skal vide at jeres positive medvirkning har dannet skole for hele kommunen.

Skiltene er en rigtig god måde at kommunikere på, og har givet os et effektivt og billigt kommunikationsmiddel, som vi snart vil se efterlignet i hele kommunen.

Kalender

<< maj 2024 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Arrangementer

Skriv et svar