Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Generalforsamling Jejsing Friskole

Indkaldelse til Generalforsamling for Jejsing Friskole

Mandag den 25. april 2022 kl. 18.30 på Jejsing Friskole,

Kærvej 22, Jejsing, 6270 Tønder.

Dagsorden

18.30-19.00 Tilsynsførende Werner Sternberg fortæller om tilsynet på Jejsing Friskole og fremlægger tilsynsrapporten.

Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra Skoleleder
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
A. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
B. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter

A. Forældrekredsens valg af suppleanter
B. Skolekredsens valg af suppleanter
7. Indkomne forslag (skal være sendt til Morten Brodersen inden d. 20. april 2022 på mail mortenbrodersen1985@gmail.com )
8. Eventuelt
Tak for i aften.

Bestyrelsen og ansatte på Jejsing friskole håber på at se så mange som muligt til hele byens friskoles generalforsamling.
Tilsynsrapporten og årsrapporten bliver gennemgået af tilsynsførende og revisor.
Her bliver det helt tydeligt, at se at vi har styr på det faglige, det økonomiske og trivslen.
Vi breaker også et nyt tiltag for udskolingen 🙂

På bestyrelsens vegne
Morten Brodersen

Generalforsamling i Jejsing Borgerforening

Sæt x I kalenderen ved den 24. marts. For første gang i to år kan vi afholde en normal generalforsamling uden corona. Vi mødes kl 19.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.

Vedtægtsændring – Jejsing Borgerforening.

Forslag til vedtægtsændring – Jejsing Borgerforening.

Forslaget fremsættes på generalforsamlingen 24. marts 2022.

Tilføjelse til § 4

Nyt stk 5.

Borgere, som ikke er medlemmer af Jejsing Borgerforening med bopæl i Hostrup sogn, kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret og taleret.

Begrundelse:

Jejsing Borgerforening er lokalråd for Hostrup sogn og repræsenterer alle indbyggere i relation til Tønder kommune. Det er derfor rimeligt, at alle borgere har en mulighed for at vide, hvad der rører sig i foreningen.

Bogcaféen i Jejsing

Vi åbner op og er klar med hjemmebag og kaffe allerede nu på onsdag den 19. kl. 15.
Vi håber meget, at I er klar til at deltage efter nedlukningen, så vi kan komme i gang igen.
Del gerne beskeden – også mundtlig til interesserede.

lup forsidebillede

lup forsidebillede