Tønder kommune udsender mail om brug af udendørs fitnessudstyr

OPSLAG:

Nyt om Corona-situationen!

Udendørs fitness-redskaber spærres af for at begrænse smitten med corona-virus

I Tønder Kommune følger vi sundhedsmyndighedernes opfordring og spærrer de udendørs fitness-redskaber af med røde og hvide bånd. I det gode vejr kan disse udendørsredskaber virke tillokkende, men det er desværre tæt på umuligt at opretholde god håndhygiejne og kravet om afstand ved disse redskaber.

 

Vi håber, I vil hjælpe os med at begrænse smitten ved at bakke op om tiltaget og følge sundhedsmyndighedernes opfordring, for vi skal passe på hinanden.

 

Husk, du altid kan følge med i myndighedernes tiltag og informationer på www.coronasmitte.

Venlig hilsen

Kia Fog Kristensen
Afdelingsleder
Kultur & Fritidsafdelingen
Kultur & Fritid

I samme mail skrive Kia Fog Kristensen

“Jeg har også hørt fra flere byer, at borgerne ikke respekterer at boldbanerne og andre udendørsanlæg er lukket. Der samles ret store grupper af børn/voksne til fysisk aktivitet og samvær. Det vil vi også lave tiltag mod i morgen, for at stoppe det, da det er imod statens tiltag for at undgå smittespredning.”

 

Rørkær Jejsing vandværk

Obs.  Obs. Obs. Obs.

På grund af coronavirus

udsætter Rørkær Jejsing Vandværk
generalforsamlingen.

Der vil blive indkaldt til generalforsamlingen på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen
b
estyrelsen for
Rørkær Jejsing Vandværk   

 

Forholdsregler vedr. møder – Tønder kommune – kulturforvaltningen

Følgende besked er udsendt dd fra Tønder kommune:

Til alle lokalråd og borgerforeninger

Kære foreninger

Som I sikkert er stødt på i medierne, har Tønder Kommune, som resten af landet, lukket både haller, biblioteker samt kulturinstitutioner ned og planen er, at de åbner igen mandag den 30. marts 2020.

Alle skoler og øvrige institutioner er også lukkede. Tønder Kommune understreger, at vi med de her tiltag forebygger smitte, og borgerne derfor skal tage det roligt og hjælpe hinanden, så vi kommer godt igennem de næste to uger.

I lokalområderne

Vi vil med denne skrivelse opfordre alle lokalråd og borgerforeninger til at sætte afholdelse af generalforsamling m.v. i bero, indtil situationen om Corona er afklaret.

Vi forsikrer jer om, at dette IKKE vil have indflydelse på modtagelse af jeres kommunale tilskud, uanset om I kommer til at afholde generalforsamlingerfor sent i forhold til jeres vedtægter.

Vi vil også opfordre jer til at aflyse øvrige arrangementer og til dem af jer, der har et forsamlingshus, medborgerhus eller lignende, vil vi opfordre til at foreningsarrangementer i disse fælleslokaler også aflyses frem til den 30. marts.

Forvaltningen vil holde jer opdateret med eventuelt nyt.

Skulle I have spørgsmål eller brug for hjælp, så kan alle medarbejdere i Kultur og Fritidsafdelingen træffes via mail, ligesom jeg selv er til rådighed på både mail og mobil.

Med venlig hilsen

Kia Fog Kristensen

 

Aflysning af aktivitets- og udviklingsdag den 28.3.

Kære alle beboere i Hostrup sogn.

Grundet smitterisikoen er vi desværre nød til at aflyse den store aktivitets- og udviklingsdag den 28.3. De, der har betalt for maden i Lydersholm Forsamlingshus om aftenen, får tilbagebetalt de indbetalte 50 kr.

Vi kan forhåbentlig lave et nyt lignenede arrangement i efteråret. Om det bliver helt samme udgave, vil vi overveje.

Hilsen

Bestyrelsen i Jejsing Borgerforening

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtægtsændring Jejsing Borgerforening

Bestyrelsen foreslå, at §4 i vedtægterne ændres, så det bliver muligt at annoncere generalforsamlingen i både JUIF-bladet og i Digeposten.

Begrundelse:

Det er meget billigere med en annonce i JUIF-bladet.

JUIF-bladet husstandsomdeles i hele området.

Hvis JUIF-bladet ikke skulle udkomme i sidste kvartal året i forvejen, bibeholdes muligheden for at kunne annoncere i Digeposten.

 

 

HUSK ! Det er lørdag den 28.3. vi mødes til stor aktivitets- og udviklingsdag.

Hvis vil du- (alle voksne) -være med til opsamling, fællesspisning og bal i Lydersholm Forsamlingshus, skal du:

1. Tilmelde dig hos Anna Bucka tlf 51215125 senest den 14. 3.
2. Have deltaget i hele dagens program – Se Jejsing Infoland eller JUIF-bladet.

3. Betale 50 kr for maden . (drikkevarer er for egen regning.

Hvorfor ?
Jejsing Borgerforening har søgt og fået bevilget 50000 kr hos Landdistrikts- og bosætningsudvalget i Tønder kommune til at lave en plan, der kan være med til styrke og forny det fællesskab, der er i sognet til glæde for alle nuværende og rigtig gerne for mange nye tilflyttere.
Jeres aktive medvirken er en forudsætning for, at planen kan blive realiseret. Vi håber derfor I møder op med mange gode ideer til, hvordan fremtiden kan blive formet.

Hostrup Sogns Forsamlingshus generalforsamling

Hostrup Sogns Forsamlingshus

afholder generalforsamling

onsdag den 4. marts 2020 kl. 1930.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmelællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Godkendelse af beretning og regnskab.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Anna Petersen
Mai Jensen og Thue Friedrichsen.
Valg af 2 nye medlemmer til udvidelsen af bestyrelsen.

6. Valg af 2 suppleanter Annette Bucka og Nauja Wilborg.

7. Valg af revisor, på valg er Hans Chr. Rasmussen

8. Eventuel

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aktivitets – og udviklingsdag

Husk!

Lørdag den 28.3.2020

Spændende dag for store og små, unge som gamle.

Vi sætter fokus på vores lokalsamfund

Et sogn – et fællesskab

Borgerforeningen har fået tildelt midler til at udarbejde en lokal udviklingsplan. Målet er at gøre Hostrup Sogn endnu mere attraktivt at bo i – både for os, der allerede bor her, men også for at kunne trække nye beboere til.

Vi har mange gode ideer, men du har sikkert også nogen. Overordnet ønsker vi et stærkere fællesskab – og det får vi kun hvis vi kender hinanden og mødes i fællesskab.

Derfor vil vi gerne se dig, din familie og naboer til en sjov, hyggelig og forhåbentlig indholdsrig dag.

Det er gratis at deltage – bare husk påklædning efter vejret og dit gode humør!

Dagens program:

9.00: Introduktion til dagen og fælles morgenmad i Jejsing forsamlingshus

10.00: GPS løb – alle besøger udvalgte steder i vores sogn. Der vil være små opgaver, mulighed for at reflektere over det vi ser, få gode ideer til forandringer, lidt lokalhistorie og ikke mindst tid til at være sammen!

Hvilke steder du ønsker at besøge, og hvordan du kommer frem vælger du selv. Det kan være på cykel, gåben eller måske i bilen.

12.30: Fælles frokost i Jejsing forsamlingshus

13.30: Idemøde på Jejsing Friskole.

Mens børnene er underholdt i multisalen, ledsaget af professionelle voksne, mødes alle fra 15 år og op, til ide-/udviklingsmøde i den gamle gymnastiksal. Her bliver vi ledt igennem eftermiddags program under kyndig vejledning af en proceskonsulent.

15.30: Tak for din deltagelse!

18.00: Fællesspisning og fest i Lydersholm forsamlingshus.

Alle voksne som har deltaget i dagens arrangement kan deltage, dog med tilmelding og først til mølle! Pris for festen inkl. spisning: 50 kr. pr. pers. + drikkevarer som købes i baren.

Tilmelding til Anna Bucka på telefon 51215125 senest 14.3.2020

Bestyrelsen Jejsing Borgerforening