Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Vindmøller langs grænsen.

Tønder kommune har placeringen af store vindmøller til høring.
I Borforeningens bestyrelse har vi set på planerne for vores område, og vi har valgt at sige god for dem.

Skitse over vindmølle projekt De nye møller vil komme til at stå meget tæt op ad møllerne i Tyskland, på en linie fra syd for Elhjelmvej og til Vindtved.

De store vindmøller er ikke pæne at se på, og står som pigge op af vores flade horisont, men netop på dette sted vil de synes at indgå i den gruppe af eksisterende vindmøller, og skal vi have vindmøller i Tønder kommune, må denne placering være bedst egnet.

At være nabo til en vindmølle giver gener, men netop på dette sted er de minimale.

Investorerne bag de kommende vindmøller har tilkendegivet at man er villig til at støtte lokalområdet økonomisk, såfremt projektet bliver realiseret.
Denne støtte er vi selvfølgelig glade for, og ser frem til de mange gode ting vi kan gøre for denne støtte.

Mogens Gabs
Formand Jejsing Borgerforening.

Høringssvar.

mandag den 20. oktober 2014

Bestyrelsen for Jejsing Borgerforening har på sit møde den 6. oktober 2014 drøftet Tønder Kommunes Temaplan for vindmøller, som er i høring fra 2. september til 29. oktober 2014.

Bestyrelsen besluttede at fremsende følgende høringssvar.
Det skal understreges, at høringssvaret repræsenterer bestyrelsens opfattelse og ikke nødvendigvis repræsenterer holdningen hos alle borgere i lokalområdet.

Inden for Jejsing Borgerforenings interesseområde findes i Temaplanen ”Mulig vindmølleområde Lb. nr. 42” ved Vintved og ”Perspektivområde Lb. Nr. 41” syd for Rørkær. Borgerforeningens bestyrelse er enig i prioriteringen af de to områder, som indebærer, at der arbejdes videre med at udarbejde det nødvendige plangrundlag, for at vindmølleområde 42 ved Vintved kan realiseres.

Da afstanden mellem område 42 og 41 er mindre en 28 x vindmøllehøjden vil område 41 ikke kunne udnyttes, hvis område 42 gennemføres. Bestyrelsen har derfor ikke forholdt sig til Perspektivområde 41.

Bestyrelsen er positiv stemt for placeringen af vindmøller i det foreslåede projektområde ved Vintved, idet antallet af boliger, der evt. kan opleve gener fra møllerne er meget begrænset. Samtidig vil den synsmæssige, landskabelige påvirkning fra møllerne ikke gøre den store forskel på dette sted, da der i forvejen er placeret et betydeligt antal store vindmøller umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse.

I praksis vil de danske og tyske vindmøller komme til at stå så tæt sammen, at de kommer til at fremstå som én samlet vindmøllegruppe. Det er derfor vigtigt, at der i så stor udstrækning som muligt tages hensyn til dette i forbindelse med valg af den endelige placering, omdrejningsretning og – hastighed mv.

Bestyrelsen forudsætter, at de nødvendige hensyn til beboerne i området samt til natur, landskab og miljø bliver varetaget i forbindelse med den konkrete planlægning og godkendelse af projekterne i området.

Tønder Kommunes mål.

Det fremgår af Temaplan materialet, at Tønder Kommunes vision på vindmølleområdet er at kunne udlægge områder, som tilsammen kan rumme vindmøller op til en kapacitet på 450-500 MW.

Borgerforeningens bestyrelse er af den opfattelse, at en vigtig del af kommunens vision for udnyttelse af vindenergi også bør være, målrettet at arbejde for at så stor en del af indtægten fra energiproduktionen kommer kommunens borgere til gode.
På grund af Tønder Kommunes placering og geografiske karakteristika udgør muligheden for udnyttelse af vindenergi en vigtig ressource.
Bestyrelsen vil opfordre til, at de muligheder f.eks. VE-lovgivningen giver for at kompensere for evt. ulemper i lokalområdet udnyttes målrettet med henblik på at styrke udviklingen og livskvaliteten i lokalområderne.
Kommunen bør derfor tilkendegive og redegøre for, hvordan den aktivt vil udnytte de muligheder, der f.eks. er indeholdt i Grøn Ordning, for at fremme udviklingen i kommunens lokalområder. (Evt. inkludere mulighederne som et element i landdistriktspolitikken.)
Hvilke principper agter kommunen f.eks. at tage udgangspunkt i ved ansøgning om og fordeling af Grøn Ordnings midler til kommunale hhv. foreningsanlæg og -aktiviteter.

Bestyrelsen skal derfor opfordre Kommunalbestyrelsen til at genoptage den udarbejdelse af en vindstrategi og evt. oprettelse af et ”vindkontor”, som blev udskudt af Økonomiudvalget den 16. maj 2012 og 19. september 2013.

 

Mogens Gabs                                                  Peter Kjer Hansen

Formand                                                          Næstformand

Kalender

<< feb 2024 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Skriv et svar