Vandværk

Rørkær-Jejsing vandværk

 Priser

 Jejsing Vandværk                                                       Rørkær Vandværk

Rørkær/ Jejsing vandværk  er et forbrugerejet andelsselskab  med ca 450 andelshavere.

Aktuelle vandanalyser  www.mitdrikkevand.dk

Vi er underlagt selskabets vedtægter, og landts standartregulativer  ( se mere på  www.fvd.dk )

Begge vandværker er teknisk set næsten nye overalt,  og pumper  ca 90.000 m3  vand årligt.

Vandets hårdhed er 16-17   ( middel )

Rørkær / Jejsing Vandværks forsyningsområde er Rørkær – Tidsholm – Jejsing- Hostrup – Solderup – Solderup Mark – Store Tønde- Noldemark – Hedeager –

 

Ved akut problemer eller ledningsbrud på offentligt sted kontakt formand eller vandværkspasser.

Markus Nissen   20444328. Mail markus.nissen@stofanet.dk

Thue Friedrichsen 29249538

Bestyrelsen består af:

Formand: Markus Nissen.

Kasserer: Ellen Fink.

Best.medlem: Aksel Jensen

Best.medlem: Dan Christensen

Best.medlem: Flemming Brandt.

Best.medlem: Thue Friedrichsen

Best.medlem: Peter Jepsen.

Vandværkspasser: Thue Friedrichsen

Iflg lovkrav, foretages der jævnligt kontrol af grundvand og drikkevand af analyseinstituttet Eurofins.

Ang. analyserapporter kontakt formanden.

Vandværkerne kan også besigtiges, aftal tid med vandværkspasser.

Vandværket henstilles til lodsejere i nærheden af vandboringerne om at være yderst sparsom med brug af pesticider. 

 

Skriv et svar