Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Beretning for 2016

Beretning for 2016

Overordnet blev 2016 ikke et år med store hændelser.

Og dog,  der er sket to store ting for os. 

  1. Rundkørslen på Hostrupvej er fjernet, og krydset er bragt næsten tilbage til den oprindelige gode gamle udformning.
  2. Vi har fået en mail fra Tekniske forvaltning. 

Borgerforeningens aktiviteter dækker to hovedområder.

  1. At skaffe os de bedst mulige betingelser i forhold til Tønder kommune.
  2. At skabe større kvalitet hos de, der bor i Hostrup sogn.

Vores forhold til Tønder Kommune er fortsat meget anspændt,  og illustreres bedst ved den manglende dør mellem Jejsing Børneunivers og Friskolen.

Vi må erkende at kommunalbestyrelsen end ikke vil investere i en dør hos os, samtidig med at de bevilliger millioner i vores naboområde.
Vi har været i kontakt med Kommunen om belysning.  Der er mange steder det kan være bedre,  og man fortæller os at det kommer som led i en overgang til LED lys.
Det er dog efter vor mening en dårlig undskyldning for ikke at udbedre direkte farlige steder som Parkeringspladsen ved Kirken og Rørkærvejs udmunding i Kærvej.

Så er der jo den evige historie om døren. 
Den manglende dør suppleres af vores manglende fortorv på Kærvej,  fra branddammen til hovedvejen.
Kærvej er Jejsings hovedgade,  og går gennem det meste af byen. Her ligger Friskolen, og Børneuniverset.
Den ser blot ikke ud som en hovedgade. Dammen er usynlig gemt bag et frønnet hegn og høj bevoksning, og fortorvet !!!!   enten er det meget ujævnt, eller også mangler det helt.

Visse steder er fortorvet lavere end vejen, og her dannes der store vandpytter.

Borgerforeningen har derfor fornyet fremsendt en anmodning om at få fortorv hele vejen op til hovedvejen. Denne gang har vi dog blot fremsendt ansøgningen fra 2015 igen.  Men så skete det utrolige,  Vi har fået svar med lovning på at man vil se på sagen.

Grenplads
Dertil kommer at kommunens forsyningsselskab ville lukke grenpladsen for at spare 25.000kr årligt.  Det sker samtidig  med at samme kommunalt ejede selskab har et overskud varierende mellem 9 og 29 mill kr. ( Et sådan selskab må ikke have overskud )
Borgerforeningen har sammen med Sæd, Abild og Møgeltønder haft flere møder med Tønder Forsyning, og vores grenplads kører foreløbig uændret videre,  men nu som et forsøg i 2017.  ( Det skal nævnes at tilsvarende forsøg på Rømø med udløb i 2014 kører endnu )

Lige nu betyder det at Borgerforeningen er blevet ansvarlig for grenpladsen,  at der kun kommer biologisk materiale, ingen vaskemaskiner eller trykimpregneret træ.  Sker det,  bliver det os der kommer til at fjerne og betale.
Fra kommunen er vi blevet bedt om at overtage vedligeholdelsen af grønne pletter.  f.eks. bænken på hjørnet af Vestervang,  buskadset på hjørnet af  Hostrupvej og Solderupvej og arealet omkring kæret ved Kærvej.
Vi ville få en økonomisk kompensation,  men fik også at vide at såfremt kommunen igen skulle overtage vedligeholdelsen,  blev det til en lavere standard.

Derfor har vi takket nej til dette tilbud.

Vores anden opgave med bedre lokale aktiviteter kører bedre.
Hvis det skal være godt at bo i Jejsing,  skal vi være stolte over vores omdømme.  Det hjælper da helt utroligt, når man bliver rost og anderkendt for et indholdsrigt kulturliv.
Ikke nok med at en sådan bemærkning kan få os til at rette ryggen,  så betyder det også at vore huse stiger i værdi.
Helt godt er det ikke, idet vi ikke længere er i stand til at arrangere fællesspisninger.

Det er vi kede af, og arbejder for tiden på at skabe en eller anden form for afløsning.
Et af de problemer vi er løbet ind skyldes især to ting.  1. prisen på menuen,  og 2. at der også skal tages hensyn til en meget bred aldersspredning. Vi har imidlertid slet ikke opgivet fællesspisningerne, og ser gerne det samarbejde der var i forbindelse med  afstemningsfesten, sønderjysk mesterskab,   kan fortsætte.

Vi var godt tilfredse med menuen, prisen var også rigtig,  så med lidt vilje kan det komme igang igen.

Vi planlægger i hvert fald at lave en valgflæsk aften.

Den likvide beholdning og de redskaber der var forbindelse med fællesspisningen er overdraget til Æ Unnenlaug.

Vores Unnenlaug og Bogcafe´  kører solidt og godt.  Der er en stabil tilslutning begge steder. Tak til bagmændene i begge aktiviteter.

For de øvrige foreninger i Jejsing gælder samme positive meldinger. Det er hvad der fortælles til vore fællesmøder.

Jeg ser fællesmødet som en god ting, hvor alle foreninger informerer hinanden og giver hinanden tip til forbedringer. Faktisk har vi aftalt at holde to fællesmøder om året.

Information

Vi ved jo selvfølgelig selv hvor godt vi har det,  men vi bliver nødt til at fortælle det uden for sognets grænser,  såfremt vi vil høre de rosende ord.

Internet med hjemmeside og facebook er blevet budbringerne,  og her kan det glæde mig overordentligt at Hostrup Senior nu er aktive på www.jejsing.dk.

Der har længe været en konflikt mellem facebook brugere og tilhængere af hjemmesider.
Det er som at diskutere religion,  men sikkert er det at vi ikke kan undvære nogen af dem.

Set i Jejsings interesse,  skal vi nok over i en situation hvor facebook bruges mere til at sende flere besøg på vores hjemmeside.

Idrætsforeningen lader dog noget tilbage at ønske,  men det skal nok komme.

Ud over hjemmesiden og facebook,  har Berndt Jensen lavet en plakatsøjle, som står på Markuspladsen,  og ikke mindst har vore tre institutioner hver fået en skærm, hvorpå aktiviteter fra Jejsing hjemmesides kalender vises.
Med dem kan alle foreninger i Jejsing få deres aktiviteter vist i vore tre institutioner.
( og min private skærm i Tønder )

Det har dannet forbillede for hele kommunen, hvor der nu er 16 tilsvarende skærme.

Foredrag

Sammen med Sæd- Udbjerg har vi i år fortsat foredrag.

Kvaliteten er høj, og tilslutningen er ligeså.

Det er ikke billigt,  men jeg har bemærket at det er glade og berigede mennesker, der går hjem fra møderne.

Klyngedannelse
Vi kommer nok til at arbejde mere sammen med vore nabo byer,

Der er kommet et nyt begreb, som er opfundet af DGI,  og som Tønder kommune har taget til sig. Klyngedannelser,  og det kommer vi nok til at høre meget mere til.

Klyngedannelse er et nyt ord for samarbejde,   Det kan praktiseres på to måder,

  1. hvor de frivillige selv ønsker samarbejde fordi det giver flere muligheder,
  2. hvor kommunen lukker en aktivitet og samtidig henviser til aktiviteten i nabobyen.

Kommunen har udpeget 4 områder hvor klyngedannelse skal diskuteres.

Strategiplan frem til 2030:

Facilitetsklynger

Kultur og oplevelsesklynger

Landskabsklynger

Erhvervsklynger
Det virker som gammel vin på nye flasker.  Men lad os nu se…

Samarbejde vil vi se mere til,  men det skal komme nedefra, og ikke som et direktiv fra kommunen  eller som en konkurrence mellem to byer.

Jeg efterlyser mere en meget lokal klyngedannelse, hvor foreninger i Jejsing arbejder mere sammen.  Vi har  alle et problem med at besætte alle pladser i bestyrelserne,   Et samarbejde om posterne kunne måske give os mere tid til det primære, nemlig at lave aktiviteter.  Et godt eksempel er vores drift af bogcafe´en og  Æ Unnenlaug som kører derudaf.

Jeg er også glad for det samarbejde  mellem 4H, JUIF, Friskolen, Borgerforeningen og de to børnehaver,  der har været omkring forårsmessen i Tøndehallerne.

Økonomi:
Vi har en lidt mindre indtægt på salg af medlemskort i 2016. Vi har diskuteret det, og fundet det som en forhindring at salget af medlemskort først kommer i gang i april / maj.
Derfor er der nu et forslag om at ændre kontingentfastsættelsen så vi nu kan starte at sælge medlemskort allerede fra januar.

Byfesten gav i år et underskud,  og det kan vi absolut ikke være tjent med.
Der er allerede taget fat på en granskning,  og aktiviteter, priser og afregningsformer vil blive ændret.

Når vi taler om økonomi, har vi stadig en fornuftig kassebeholdning.  Indtægterne er mindre end i 2015, men vi håber på at kunne sælge flere medlemsskaber fordi vi kan komme tidligere i gang,  og så håber vi på at vindmøllerne bliver realiserede.

Man skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt, men vi har dog lov til at drømme.

Vi har et hængeparti med hjertestartere,  hvor vi i bestyrelsen har besluttet at vi gerne skal have hjertestartere i Rørkær, Lydersholm, Solderup og ved Friskolen i Jejsing. Vi kan få tilskud fra Landdistriktsudvalget, men betinget af en ansøgning hos Tryg fonden.

Vore ansøgninger gælder en i Æ Kirkkro,  og så  leder vi efter et sted i Rørkær.

Inspireret fra Ærø,  kunne vi godt tænke at have et “ bo på prøve”  hus i Jejsing

Et fuldt møbleret hus man kan leje i 3 måneder ( min og max) for at opleve hvordan det er at bo “ på landet”

På Ærø havde man gode erfaringer med et sådan hus, ikke blot i forhold til de der boede i huset, men også fordi det har en stor signalværdi.

Husets beboere bliver taget vel imod,  fordi alle ved at der her bor en gæst, som kan blive en medborger.

Borgerforeningen selv:

Når man er i bestyrelsen for Borgerforeningen behøver man ikke at kede sig,
Det kan faktisk være ret svært.

Det er et hav af møder man kan gå til, og der kommer relevant læsning fra Landdistrikternes fællesråd.

Skulle det ikke være nok,  inviterer såvel Landdistriktsudvalg, kommune som landdistriktsråd til møder.

og så er der jo alt det praktiske som blomsterkummer,  opslagstavler og at arrangere møder.

Vi kunne godt bruge lidt flere hænder, ikke kun som bestyrelsesmedlemmer,  men især til at indkræve kontingent. Det kniber os at nå rundt til alle. Især har jeg dårlig samvittighed over for tilflyttere.  Borgerforeningen kunne selv lave nogle flere aktiviteter,  men det vil mange gange blive i konkurrence med de øvrige foreninger og institutioner.

Vi har ideer nok, som vi gennemfører: Julestuen er et hit,  og nu glæder vi os til at se det første landsby loppemarked i Jejsing.

En dag hvor alle de ting, vi ikke rigtig bruger længere får lov at få et nyt liv et andet sted.
Det bliver spændende at se.

Det gode er at være en del af en god bestyrelse, der supplerer hinanden og arbejder godt sammen. Vi har nogle konstruktive og målsøgende bestyrelsesmøder.

Det er også en fornøjelse at møde det engagement der er i at arrangere byfesten,  og så har vi endelig vore egne mere fornøjelige cykelture,  som sidste år gik til Emmerske  ( uden om bygerne )

Kalender

<< feb 2024 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3