Bestyrelse / forældrekreds

Efter generalforsamlingen d. 8. marts 2017 ser bestyrelsen i FDF Hostrup sådan ud

Formand:  Morten Brodersen 30304292,  mortenbrodersen1985@gmail.com

Kasser: Lone Sørensen

Medlem: Frank Matzen ( Står P.T. for Avis indsamlingerne )

Medlem:  Laila Andresen.

Medlem: Nina Lønne Hansen

Suppleant

hyttebestyrer:  Nina Lønne Hansen (nina83hansen@hotmail.com) 20998469

Kredsleder: Karen Dons, 26207820 – Karendons@yahoo.dk

——————————————————————————————————————-

Forældrekreds.

Vi har lige nu ingen forældre der har tid til at hjælpe os…

Som I kan se mangler vi hårdt forældre til forældrekredsen, som bla. står for Kartoffel banko og avis indsamlingerne

Skriv et svar