Bestyrelse / forældrekreds

Efter generalforsamlingen d. 11. marts 2019 ser bestyrelsen i FDF Hostrup sådan ud

Formand:  Morten Brodersen, 30304292,  mortenbrodersen1985@gmail.com

Kasser: Nina Hansen, 20998469 (nina83hansen@hotmail.com)

Medlem: Frank Matzen ( Står P.T. for Avis indsamlingerne )

Medlem:  Karina Minke Müller

Medlem: Allan Hansen

hyttebestyrer:  Nina Hansen (nina83hansen@hotmail.com) 20998469

Kredsleder: Morten Brodersen

——————————————————————————————————————-

Forældrekreds.

Vi har lige nu ingen forældre der har tid til at hjælpe os…

Som I kan se mangler vi hårdt forældre til forældrekredsen, som bla. står for Kartoffel banko og avis indsamlingerne

Skriv et svar