Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Bestyrelse / forældrekreds

Efter generalforsamlingen i marts 2022 ser bestyrelsen i FDF Hostrup sådan ud

Formand:  Morten Brodersen, 30304292 – mortenbrodersen1985@gmail.com

Kasser: Winnie Holm Lorenzen

Medlem: Rebecca Jessen ( Står P.T. for Avis indsamlingerne )

Medlem:  Susan Søkilde

Medlem: Allan Hansen

hyttebestyrer:  Morten Brodersen 30304292 – mortenbrodersen1985@gmail.com

Kredsleder: Morten Brodersen 30304292 – mortenbrodersen1985@gmail.com

——————————————————————————————————————-

Forældrekreds.

Vi har lige nu ingen forældre der har tid til at hjælpe os…

Som I kan se mangler vi hårdt forældre til forældrekredsen, som bla. står for Kartoffel banko og avis indsamlingerne