Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Generalforsamling

HOSTRUP SOGNS FORSAMLINGSHUS

AFHOLDER GENERALFORSAMLING

TiRSDAG DEN 21. MARTS 2017 KL. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.

2. Formandens Beretning v/ Thue Friedrichsen

3. Rengskab v/ Bent Grosen Andersen

4. Drøftelse af beretning og godkendelse af regnskab

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Peter Mølgaard og Bent Grosen Andersen.

6. Valg af suppleanter: Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen

7. Valg af revisor: På valg er Hans Peter Hansen.

8. Eventuelt

Følgende sidder i bestyrelsen for Forsamlingshuset: Formand Thue Friedrichsen, Næstformand Anna Petersen, Kasserer Bent Grosen Andersen, Sekretær Peter Mølgaard og bestyrelsesmedlem Maj Jensen.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen