Fejl i Jejsings vandmåling

Ved kontrolanalysen af vandkvaliteten fra Jejsing Rørkær vandværk viser nye analyser ikke tegn på forurening.
Vi kan derfor ånde lettet op.
Vi har fået besked på at første analyse har været behæftet med fejl.