Nye takster på vand og vandafledning i Jejsing

Man måtte først bore gennem 30 m  hård ler før der var vand i Jejsing.

men så kom det også,  med fint vand i tilstrækkelig mængde.

Boringen i Rørkær,  har ligeledes givet et fint resultat,  og er allerede taget i brug.

Den forsyner Rørkær, Hostrup og Solderup.

Derimod trækker det lidt ud i Jejsing, fordi frosten gør det umuligt at forbinde boringen med vandværket.

Når det igen bliver muligt at grave, vil resten af forsyningsområdet blive koblet på denne boring

Det er en større renovering og investering vandværket har været gennem,  som foruden de tre boringer ( en var gold)  også har omfattet nyt tag på værket i Jejsing.

 

Det medfører naturligt nok en stigning på vandprisen,  så den nu er 5. kr  pr m3  Sammen med statsafgiften også på 5 kr/ m3,   bliver den samlede pris nu 10 kr/ m3

Det er stadig 2.50 kr billigere end i Tønder.

Se takstbladet under vandværk