Skylning af vandledninger i Jejsing- Hostrup-Solderup

   RØRKÆR-JEJSING  VANDVÆRK 

SKYLNINGER AF VANDLEDNINGER

I PERIODEN FRA DEN  24.aug – 02.sept 2013, VIL DER BLIVE FORETAGET SKYLNING AF VANDLEDNINGER I VANDVÆRKS FORSYNINGSOMRÅDE.

Jejsing-Hostrup-Solderup)

 I FORBINDELSE MED SKYLNINGEN KAN DER OPSTÅ KORTERE FOR-

STYRRELSE AF VANDFORSYNINGEN, LIGESOM  DER KAN OPSTÅ MIS-

FARVNING AF VANDET. 

 HVIS DER FOREKOMMER MISFARVNING, LAD EN VANDHANE LØBE,

      INDTIL VANDET  IGEN  ER  KLART. 

Rørkær-Jejsing  Vandværk