Månedsarkiv: februar 2012

Busstoppestedet forsvandt i Jejsing

Uden varsel har Sydtrafik nedlagt busstoppestedet på Hovedvej 8,  ud for Hostrupvej.

Det har længe været et ønske fra Sydbus at gøre bussen fra Tønder til Tinglev/ Aabenraa hurtigere.

 

Vi forstår blot ikke hvorfor det sker uden at høre os i Borgerforeningen,

og vi forstår slet ikke hvorfor man så ikke har gjort noget for at fjerne den sløjfekørsel der er omkring TønderH.

 

Åbent hus Jejsing Friskole

          Jejsing Friskole

          Inviterer til Åbent hus 

          Lørdag d. 3/3 2012 kl. 10.00-12.00

Alle interesserede er hjertelig velkommen. Kom og kig, få en snak om hvor langt vi er kommet og se de dejlige faciliteter vi får til rådighed.

 Der er kaffe på kanden og smoothies til børnene.            

   Tegnekonkurrence for børnene.

1. Præmie: 2 Biografbilletter
2. Præmie: Fætter BR gavekort
Medarrangør: Jejsing Borgerforening

* Jejsing Friskole … et alternativ i grænselandet *

 

Mange til fastelavn i Jejsing

 

 

Børn og forældre hyggede sig med Friskolens og Borgerforeningens tøndeslagning i Multihallen i Jejsing.

I løbet af en time var alle 6 tønder slået til pindebrænde,  og deres indhold fyldt i lommerne.

Der var dog ingen der blev snydt,  fordi arrangørerne havde en ekstra pose til hver.

I år var udklædningen igen fantasifuld,  og originaliteten trives stadig i Jejsing,  med mange sjove og originale udklædninger.

Et par hvide hvide bukser, en turkis bluse  bliver til en smølf,  lige så snart der er blå farve i ansigtet og en hvid hue på hovedet.

I alt var der mødt 134 op til fastelavnsfesten i Jejsing Multisal,  et resultat vi er særdeles godt tilfredse med, og som arrangørerne kan være stolte af.

 

Generalforsamling i Hostrup Sogns Forsamlinghus

Hostrup Sogns Forsamlingshus

afholder generalforsamling

tirsdag  den 12. marts 2013 kl. 1930.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmelællere

2. Formandens beretning v/ Thue Friedrichsen

3. Regnskab v/ Bent Grosen Andersen

4. Drøftelse af beretning og regnskab.

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Bent G. Andersen og Peter Mølgaard.

6. Valg af suppleanter. (Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen)

7. Valg af revisor (Hans P. Hansen)

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Æ Unnenlaug i Jejsing godt fra start.

I Jejsing behøver man ikke at spise i ensomhed fordi man er alene.

Æ Unnenlaug har haft sin første aktivitet,  som gik rigtig godt.

Lis og Stinne havde bestemt den første menu,  forloren hare,   men det var deltagerne selv,  der stod med fingrene i vand.

Held og lykke til holdet,  og god fornøjelse med madlavningen frem over.

Nye takster på vand og vandafledning i Jejsing

Man måtte først bore gennem 30 m  hård ler før der var vand i Jejsing.

men så kom det også,  med fint vand i tilstrækkelig mængde.

Boringen i Rørkær,  har ligeledes givet et fint resultat,  og er allerede taget i brug.

Den forsyner Rørkær, Hostrup og Solderup.

Derimod trækker det lidt ud i Jejsing, fordi frosten gør det umuligt at forbinde boringen med vandværket.

Når det igen bliver muligt at grave, vil resten af forsyningsområdet blive koblet på denne boring

Det er en større renovering og investering vandværket har været gennem,  som foruden de tre boringer ( en var gold)  også har omfattet nyt tag på værket i Jejsing.

 

Det medfører naturligt nok en stigning på vandprisen,  så den nu er 5. kr  pr m3  Sammen med statsafgiften også på 5 kr/ m3,   bliver den samlede pris nu 10 kr/ m3

Det er stadig 2.50 kr billigere end i Tønder.

Se takstbladet under vandværk

Mange ansøgere til lederstilling på Jejsing Friskole

JEJSING FRISKOLE

Bestyrelsen for friskolen kan i disse dage glæde sig over den gode søgning på lederstillingen. Ansøgningsfristen er d. 9.februar og ansættelsessamtalerne finder sted i uge 8.
Friskoleforeningen aflægger os et besøg i næste uge, hvor Bedsted Friskole også deltager.
Aftalen omkring leje af skolebygningen har krævet meget opmærksomhed, men er nu klar til behandling i kommunalbestyrelsen sidst i februar.
Friskolen har fået en del henvendelser om inventar til fri afhentning både fra andre friskoler, men også fra virksomheder, og det er dejligt at opleve denne opbakning. Derudover tilbyder kommunen en del af det tiloversblevne inventar fra de lukkede skoler.
Når lederen er ansat, slås lærerstillinger op – i første omgang 2 deltidsstillinger, og ved stigende elevtal er der på sigt mulighed for flere stillingsopslag. Der afholdes officielle indskrivningsdage fra marts måned og der kommer et nyt INFO-møde i april/maj, hvor der også vil være mulighed for at hilse på de ansatte – kig ind på hjemmesiden www.jejsingfriskole.dk for løbende NYT eller hold øje med Borgerforeningens standere og annoncer i ugeaviserne. Friskolen glæder sig over enhver henvendelse, kontakt os gerne – kontaktoplysniger kan findes på hjemmesiden.