FDF Hostrup på tur

I weekenden var vi 21 FDFere fra Hostrup på “overlevelsestur” ved Jels.
Ingen strøm, WIFI, vand, toilet eller bruser, men til gengæld var der masser af luft, skov og sol.
Vi sov alle i en shelter, lavede mad over bål, sejlede i kano, snittede pinde legede med ildkugler og meget meget mere!

Se mere på vores facebook side.

56373652_1691063021039259_507779621035442176_o 56951131_1691065761038985_6322859181665681408_o

Åbent hus Jejsing Forsamlingshus

Jejsing Forsamlingshus har i sidste halvdel af 2018 fået
pålagt nyt teglstenstag.

Projektet er gennemført med støtte fra Grøn Ordning, Brandkassefonden Sydvest og Jejsing Borgerforening.
Endvidere er væggene i såvel store som lille sal blevet
malet og fremstår nu i lyse farver. 

I den anledning er der åbent hus i Jejsing Forsamlingshus 
søndag den 28. april 2019
fra kl. 14.00 – 16.00
Forsamlingshuset er vært ved kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 

 

Generalforsamling Jejsing Friskole d. 4. April 2019

Indkaldelse til Generalforsamling for Jejsing Friskole

Torsdag d. 4. april 2019 kl. 20.00

Dagsorden

  1.    Valg af dirigent
  2.    Beretning fra Skoleleder
  3.    Bestyrelsen aflægger beretning
  4.    Tilsynsførende Werner Sternberg beretter om sine tilsynsbesøg
  5.    Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

b.  Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

Ad. Pkt. 6: Bestyrelsesmedlemmerne Lotte Sinning, Hans Michelsen  og             Nauja Wihlborg modtager genvalg.

Annette Bucka modtager ikke genvalg, Carina Clausen udtræder af           bestyrelsen. Suppleanter: Karina Minke og Torben Bonde modtager genvalg

7. Valg af suppleanter

a.   Forældrekredsens valg af suppleanter

b. Skolekredsens valg af suppleanter

8.  Indkomne forslag

9.  Eventuelt

Generalforsamling for Jejsings Friskoles støtteforening afholdes i forlængelse med skolens.

FDF Hostrup

Mandag d. 11. marts havde vi generalforsamling i FDF Hostrup, her takkede Laila Andresen af efter mange års arbejde og det sammen gjorde vores kassere Lone Jensen.
Tak for det store arbejde til jer begge!
Heldigvis fik vi Allan Hansen og Karina Minke Müller ind i bestyrelsen.
Så bestyrelsen ser nu sådan nu:
Formand Morten Brodersen
Kassere NIna Hansen
Frank Matzen
Allan Hansen
Karina Minke Müller.

Frivillig pedel til Jejsing Friskole

Jejsing Friskole søger to eller flere personer (evt. pensionister eller efterlønnere), der har tid, lyst og evne til at være med i et team af frivillige pedeller på skolen. Det drejer sig om ca. 1 – 2 timer om ugen eller efter aftale. Tidspunktet vil primært være i skolens åbningstid.

Opgaverne kan bl.a. være – opfyldning af papir og sæbe, skiftning af lysstofrør, små-reparationer, lidt oprydning og div. forefalden arbejde.

Henvendelse vedr. spørgsmål til skoleleder Poul Erik Hunderup. Mobil 30747304 eller skoleleder@jejsingfriskole.dk

Kartoffel Banko

Så er der kartoffel Banko!!!
I Jejsing forsamlingshus, søndag d. 28 oktober kl 14.
Masser af spændende præmier, samt amerikansk lotteri i pausen. Vi vil servere kaffe/sodavand og kage til fordelagtige priser.
Vores banko er for både børn og voksne, så derfor grib banko brikkerne og tag hele familien med.
Husk !!! Dørene åbner kl 13.
Med venlig hilsen Hostrup FDF.