Årets skulderklap 2019

Det blev Signe Hammerichsen, der blev modtager af årets skulderklap
Tanja Sørdnsen havde skrevet følgende indstilling, som bestyrelsen lagde vægt på, da der skulke findes rn kzndidat:

Kære Jejsing Borgerforening.

Jeg vil gerne indstille Signe Hammerichsen til årets skulderklap 2019.

Hun har klart fortjent et skulderklap for det STORE arbejde hun ligger i Jejsing Byfest. Hun har været med i mange år nu (10 år måske, men ved det ikke præcis).
Hun er den der styrer baren med hård hånd, både bemanding og indkøb til baren er Signes force. Hun starter allerede et stykke tid inden byfesten at forberede indkøbslister til alle indkøb til byfesten.
Hun står på pladsen nærmest altid, ”tille å sille” og er der ingen barnepige til børnene, så kommer de bare med hende. Signes mor Birthe laver også blomster dekorationer hvert år som vi har glæde af. Signe er en ener og trods at hun ikke bor i Jejsing mere, har hun bibeholdt at hjælpe til og det i sig selv er en kæmpe glæde for os.

Tusind tak Signe for dit store engagement i Byfesten og jeg glæder mig til mange flere år med dig som BAR MUTTER 🙂

Hilsen

Tanja Sørensen

SURT OPSTØD

Jeg kom forbi grenpladsen i dag og fandt en dynge affald, der bestemt ikke var haveaffald.
DET ER IKKE I ORDEN !!

Forudsætningen for at vi har grenpladsen er,
1. at den bliver brugt til haveaffald.
2. at det bliver smidt i containeren.
3. at der bliver fejet og ryddet op.

Langt de fleste overholder på bedste vis disse regler – enkelte ikke.
Disse enkelte kan være årsag til, at pladsen lukker! til skade for alle seriøse brugere.

Peter Kjer Hansen – Jejsing Borgerforening

FDF Hostrup på tur

I weekenden var vi 21 FDFere fra Hostrup på “overlevelsestur” ved Jels.
Ingen strøm, WIFI, vand, toilet eller bruser, men til gengæld var der masser af luft, skov og sol.
Vi sov alle i en shelter, lavede mad over bål, sejlede i kano, snittede pinde legede med ildkugler og meget meget mere!

Se mere på vores facebook side.

56373652_1691063021039259_507779621035442176_o 56951131_1691065761038985_6322859181665681408_o

Åbent hus Jejsing Forsamlingshus

Jejsing Forsamlingshus har i sidste halvdel af 2018 fået
pålagt nyt teglstenstag.

Projektet er gennemført med støtte fra Grøn Ordning, Brandkassefonden Sydvest og Jejsing Borgerforening.
Endvidere er væggene i såvel store som lille sal blevet
malet og fremstår nu i lyse farver. 

I den anledning er der åbent hus i Jejsing Forsamlingshus 
søndag den 28. april 2019
fra kl. 14.00 – 16.00
Forsamlingshuset er vært ved kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 

 

Generalforsamling Jejsing Friskole d. 4. April 2019

Indkaldelse til Generalforsamling for Jejsing Friskole

Torsdag d. 4. april 2019 kl. 20.00

Dagsorden

  1.    Valg af dirigent
  2.    Beretning fra Skoleleder
  3.    Bestyrelsen aflægger beretning
  4.    Tilsynsførende Werner Sternberg beretter om sine tilsynsbesøg
  5.    Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

b.  Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

Ad. Pkt. 6: Bestyrelsesmedlemmerne Lotte Sinning, Hans Michelsen  og             Nauja Wihlborg modtager genvalg.

Annette Bucka modtager ikke genvalg, Carina Clausen udtræder af           bestyrelsen. Suppleanter: Karina Minke og Torben Bonde modtager genvalg

7. Valg af suppleanter

a.   Forældrekredsens valg af suppleanter

b. Skolekredsens valg af suppleanter

8.  Indkomne forslag

9.  Eventuelt

Generalforsamling for Jejsings Friskoles støtteforening afholdes i forlængelse med skolens.